Banjalučki polumaraton ima i humanitarni karakter

0
874
views
charity-halfmarathon-banjaluka

Organizatori su odlučili da pomognu djeci sa razvojnim poteškoćama. Otvorite i vi svoje srce i u nedjelju, ali i svaki drugi dan, sve do 31.maja okrenite 1415. Pozivom na ovaj broj darujete 1 KM za podršku djeci sa razvojnim poteškoćama. Udruženje građana centar za edukaciju “Tvoja riječ”.

Autizam je vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, kao i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Djeca s autističnim poremećajem izgledaju kao i sva druga djeca, ljupka, živahna… Međutim, i oni i njihove porodice imaju niz životnih poteškoća. Da bi se adekvatno pristupilo djeci sa ovom vrstom problema potrebno je razviti sistem vezanih usluga, odnosno sistem “rane intervencije”, što u našoj sredini izostaje i samim tim predstavlja veliki problem za rješavanje potreba ove specifične ciljne grupe.Roditelji djece sa ovom vrstom problema, gotovo svuda u svijetu morali su i moraju preuzeti ključnu ulogu u borbi za prava svoje djece na ispravnu dijagnozu, primjeren tretman i društvenu brigu. Zbog toga je Udruženje građana Centar za edukaciju “Tvoja riječ”, pokrenulo humanitarni broj 1415 da bi nastavili realizaciju svog stalnog projekta PREDŠKOLAC – konusltativno edukativna podrška djeci sa razvojnim poteškoćama, ali i da bi osnovali Centar za ranu intervenciju ZA MAJKU I DIJETE. Naša vizija je kvalitetan, dinamičan i otvoren pristup odnosno, bavićemo se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju, emocionalnom reagovanju i ponašanju.

Radićemo timski, a pristupamo ličnosti djeteta cjelovito!
Budite humani, jer dobro se dobrim vraća!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here